Cart:

0 item(s) - € 0,00
Er zitten geen artikelen in uw winkelwagen.

0

Garanties

Garantie conform punt 13. GARANTIES VOORWAARDEN van onze ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN

Onderdelen/apparatuur

Goederen (behoudens machines).

CSI verstrekt - behoudens in het geval dit uitdrukkelijk bij de aanvaarding van een opdracht is uitgesloten - op aan opdrachtgever afgeleverde nieuwe goederen een garantie die geldt voor een periode van drie maanden, te rekenen vanaf de datum van aflevering, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.


Machines

Voor alle machines geleverd door CSI geldt de garantietermijn welke de producent hiervoor hanteert welke in het algemeen 12 maanden bedraagt.

Transportkosten

Transportkosten en onderzoekskosten worden separaat aan u doorberekend.

Oppervlakte behandelingen

Garanties coatings

– De soort garantie wordt bepaald door de garantiegever en is afhankelijk van het aangebrachte coating systeem. Sodan® TopCoat I, minstens 5 jaar glansgarantie mits er aan de onderhoudsvoorwaarden wordt voldaan.

– De garantie wordt alleen verstrekt als er een volledig coating systeem wordt aangebracht.

Elke aanspraak op garantie vervalt indien:

– Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CSI wijzigingen in of reparaties aan, de goederen/oppervlakken heeft verricht of door derden heeft laten verrichten.

– De goederen/oppervlakken voor andere dan de overeengekomen doeleinden worden of zijn gebruikt of anderszins door opdrachtgever op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden, dit ter beoordeling van CSI.

– Opdrachtgever de verschuldigde koopprijs niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, dan wel enige andere verplichtingen aan CSI niet nakomt.

– Wanneer niet is voldaan aan de specifieke garantievoorwaarden.

– Wanneer het serie nummer op de machine ontbreekt.

Gratis Verzending bij bestellingen boven de € 350,00Dit geldt voor al onze producten!
© 2018 www.wetrokwebshop.nl is een onafhankelijke verkooppunt van Wetrok machines. Alle rechten voorbehouden.